Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

Auto Slavíček s.r.o.
Obce Ležáků 549
537 01 Chrudim
tel: +420 702256408
info(a)azplanet.cz
Informační linka od 8:00 - 16:00.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 695 Kč
Skladem
naše cena 530 Kč
Skladem
naše cena 215 Kč
Skladem

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Auto Slavicek s.r.o., se sídlem O. Nejedlého 223, 539 01 Hlinsko

  1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek . Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a tímto potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu azplanet.cz. je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“).

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

  1. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvedl nebo ke kterému se věc tohoto druhu zpravidla používá. Věc odpovídá jakostí, množstvím, míře, hmotností uvedených v parametrech na internetových stránkách společnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části věci, může kupující požadovat jen výměnu této části. Pokud to není možné, může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. V případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  

  1. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Poškození Zboží nebo jeho obalu vzniklém při doručování je třeba řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen toto Zboží od dopravce převzít a o poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.

Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého či zlevněného zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, lze lhůtu pro uplatnění reklamace zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající na prodejním dokladu. 

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní ihned poté, co vadu objeví. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží nadále používá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující reklamaci oprávněně, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže používat.

Kupující je srozuměn, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží ode dne převzetí nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta pro vyřízení reklamace skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním dané věci, neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu.

 

  1. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího a kdy jej zakoupil..

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, popis vytýkané vady, způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit způsob vyřízení reklamace s vyjímkou situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy je k tomu vyzván prodávajícím, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem písemně upozornit a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva na reklamaci.

V případě, že prodávající vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, má kupující možnost obrátit se na systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ADR. Informace o ADR spotřebitel získá na každé pobočce ČOI, případně na webových stránkách České obchodní inspekce.

Tento reklamační řád je účinný od 1.10.2018.

Reklamační list v PDF ke stažení zde.